Ambrosia India Bistro
MENUS

Dinner Menu (Download a PDF)
 

Ambrosia India Bistro restaurant in downtown Monterey Ambrosia India Bistro
565 Abrego Street ... Monterey, California 93940
Phone: 831.641.0610 ... Fax: 831.641.0611

Copyright Restauranteur, 2009-2017.  All rights reserved.
Monterey Restaurants | California Restaurants | Restauranteur Home Page